NBA Impact Challenge

Equilibrium

Over het team

Teamleden: Jurn, mex, Joey, Indi

Provincie: Noord-Brabant

School: Tilburg University

Niveau: WO

Welke beroepsrichting binnen de accountancy spreekt jullie het meeste aan?

Openbaar accountant MKB, Overheidsaccountant

Welke twee taken van een accountant spreken jullie het meeste aan?

Het controleren van jaarrekeningen, Het adviseren van klanten

Welk cijfer geven jullie het beroep van accountant op dit moment op een schaal van 1 tot 10 (waarbij 10 het hoogste is)?

9

Waarom gaan jullie de NBA Accountancy Impact Challenge winnen?

wij hebben een hoog gemiddelde voor financial accounting.